Danmarks-Samfundet

Lokalforeningen for Køge og Omegn

Danmarks-Samfundet, Køge
Faner i hvirvlende blæst ved afgang fra Køge Kirke Klik her for information
  

Valdemarsdag - den 15. juni - arrangerer foreningen flagfest i Køge Kirke med uddeling af flag og faner til foreninger, spejdergrupper og lignende.

Fanerne opstilles udenfor Køge Kirke

Formanden, Uffe Lundgaard instruerer (med Valdemarsflaget på reversen)

På Valdemarsdag sælges det lille Valdemarsflag. Overskuddet fra salget går til indkøb af flag og faner, som uddeles ved flagfester rundt om i hele Danmark.


Danmarks-Samfundets opgave er også at udbrede kendskabet til Dannebrogs betydning som vort lands samlingsmærke og kendskabet til korrekt brug af Dannebrog.

Webmaster:  Jens Lynge

Fanerne rulles sammen til trommehvirvel