Danmarks-Samfundet

Lokalforeningen for Køge og Omegn

Fanebærerkursus


  Målgruppe Alle nye fanebærere og fanebærere, som ønsker at få genopfrisket brugen af fanen.
  Invitation Danmarks-Samfundet indbyder til kursus for fanebærere - bær det danske flag korrekt i respekt for Dannebrog og din forening.
  Formål og indhold
  Orientering om Dannebrogs historie og traditioner.
  Bæring af og hilsen med fanen.
  Gennemgang af brug af fanen primært ved opvisninger, f.eks. gennemgang af forskellige opstillinger og gangmønstre
  Tid Lørdag den 20. februar kl. 1330-1600
  Sted Boruphallen, Hovedgaden 65, 4140 Borup
  Kursusleder Uffe Lundgaard, formand for Danmarks-Samfundet, Køge
  Instruktør
  Willy Harenberg
  Lærer ved Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole
  Løjtnant Anders Lund Rasmussen
  Delingsfører ved Hjemmeværnets Politikompagni Køge
  Tilmelding Uffe Lundgaard - klik for e-mail - tlf. 5665 5648
  Tilmeldingsfrist Onsdag den 10. februar 2016
  Deltagerpris Gratis
  Forplejning Kaffe/sodavand og kage i indlagt pause
  Yderligere oplysninger
  Husk at medbringe fane