Danmarks-Samfundet

Lokalforeningen for Køge og Omegn

Fanebærerkursus


  Målgruppe Alle nye fanebærere og fanebærere, som ønsker at få genopfrisket brugen af fanen.
  Invitation Danmarks-Samfundet inviterer til kursus for fanebærere - bær det danske flag korrekt i respekt for Dannebrog og din baggrund.
  Formål og indhold
  Orientering om Dannebrogs historie og traditioner.
  Bæring af og hilsen med fanen.
  Gennemgang af brug af fanen primært ved opvisninger, for eksempel gennemgang af forskellige opstillinger og gangmønstre.
  Fanen i Kirken.
  Optræden med fane i faneborg under kommando.
  Tid Lørdag den 9. februar 2019 kl. 1330-1600
  Sted Boruphallen, Hovedgaden 65, 4140 Borup
  Kursusleder Uffe Lundgaard, formand for Danmarks-Samfundet, Køge
  Instruktører
  Willy Harenberg
  Lærer ved Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole
  Anders Lund Rasmussen
  Hjemmeværnets Politikompagni Køge
  Tilmelding Uffe Lundgaard - klik for e-mail - tlf. 5665 5648
  Tilmeldingsfrist Lørdag den 2. februar 2019
  Deltagerpris Gratis for medlemmer af Danmarks-Samfundet - 50 kr. for andre.
  Forplejning Kaffe/sodavand og kage i indlagt pause
  Yderligere oplysninger
  Håndbog for fanebærere er modtaget sammen med nyere faner – kan købes for 40 kr.
  Husk at medbringe fane.