Danmarks-Samfundet

Lokalforeningen for Køge og Omegn

Flaget i haven

Om

Danmarks-Samfundet er en upolitisk organisation, hvis formål er:

Danmarks-Samfundet Lokalforening for Køge & Omegn blev stiftet 3. november 2005.

Ved kommunalreformen 1. januar 2007 forsvandt amterne, som var hjemsted for det lokale arbejde i Danmarks-Samfundet, og det blev ved landsforeningens repræsentantskabsmøde primo 2005 vedtaget, at der kunne dannes lokalforeninger i de nye kommuner.

Med den ny struktur er der åbnet mulighed for at personer og foreninger kan blive medlem af Danmarks-Samfundet. Det er vigtigt for lokalforeningen at have en kreds af medlemmer, som støtter op om arbejdet for vort flag.

Vores gode samarbejde med de lokale foreninger kan opleves ved den årlige flagfest på Valdemarsdag i Køge Kirke.