Danmarks-Samfundet

Lokalforeningen for Køge og Omegn

Valdemarsdag

Danmarks-Samfundets Lokalforening
for Køge & Omegn

Flagfestgudstjeneste i Køge Kirke
Valdemarsdag fredag den 15. juni 2018 kl. 1900

Program

Kl. 1830

Deltagende faner møder ved Køge Kirke til opstilling. Løjtnant Anders Lund Rasmussen fra Hjemmeværnets Politikompagni Køge har kommandoen.

Kl. 1840

Tambourkorpset fra Store Heddinge spiller ved kirken.

Kl. 1850

Indbudte gæster tager plads i kirken.

Kl. 1900

Flagfestgudstjeneste ved sognepræst Charlotte Dybdahl Winther.

Fanerne føres ind i kirken til Prins Jørgens March ved Køge Kirkes orgel og trompetere fra Køge Byorkester.

Tale ved Køge Kommunes 1. viceborgmester, Bent Sten Andersen.

Komtesse Josephine af Rosenborg overrækker faner til Borup Idrætsforenings gymnastikafdelig, Greve Privatskole og Maribo Gymnastikforening.

Koret Aspirata Vocalis med dirigent Jan Røboe underholder.

Med de nye faner forrest føres fanerne ud af kirken til Charpentiers Te Deum.

Fanerne og tambourkorpset tager opstilling ved KØS, og der formeres parade til Køge Torv.

Ankommet til Køge Torv tager fanerne opstilling og tambourkorpset spiller.
Som afslutning rulles fanerne sammen til trommehvirvel.

Gæster, deltagere og medlemmer inviteres til et traktement i kantinen på Køge Rådhus.

Alle er velkomne til flagfestgudstjenesten.

Dekorationer anlægges.